Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸
ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸

വിച്ചുവും 🥰 ദച്ചുവും... ഒപ്പം അവരുടെ അന്നുക്കുട്ടിയും👨‍👩‍👧

4.9
(15.8K)
4 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
8.9L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸

41K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
24 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
2.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 2

32K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
24 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
3.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 3

31K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
24 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
4.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
5.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
6.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15.

ഒരു വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 🌸 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ