pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
മഞ്ഞു പോലെ ❤️
മഞ്ഞു പോലെ ❤️

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

പാർട്ട്‌ 0️⃣1️⃣ ""കണ്ണേ.... നീയറിഞ്ഞോ...."" മുറിയിലേക്ക് ഓടി പാഞ്ഞു വന്നു കൊണ്ട് ബബിത ചോദിച്ചതും കണ്മണിയുടെ കൈയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന റെക്കോർഡ് ബുക്ക് താഴേക്ക് വീണു... ""പണ്ടാരം... മനുഷ്യനെ ...

4.9
(160.3K)
8 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
2205841+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

33K+ 4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
21 ഡിസംബര്‍ 2023
2.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

31K+ 4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
23 ഡിസംബര്‍ 2023
3.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

27K+ 4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
01 ജനുവരി 2024
4.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

മഞ്ഞു പോലെ ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked