pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
മഴയോർമ്മയായ്
മഴയോർമ്മയായ്

മഴയോർമ്മയായ്

എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്.... ഈ മഴയോർമ്മകൾ കുളിരു കൊണ്ട് സ്വപ്‌നങ്ങൾ നെയ്യുന്നുണ്ട്.... പുൽനാമ്പിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ അവ മനസ്സിൽ മഴവില്ല് പോലെ ചിതറി തെറിച്ചു വർണ്ണങ്ങൾ ...

4.8
(5.5K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
279709+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

17K+ 4.8 8 മിനിറ്റുകൾ
21 നവംബര്‍ 2021
2.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

12K+ 4.7 7 മിനിറ്റുകൾ
21 നവംബര്‍ 2021
3.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

11K+ 4.8 8 മിനിറ്റുകൾ
21 നവംബര്‍ 2021
4.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

മഴയോർമ്മയായ്....⛈️🌼💙

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked