Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
എന്റെ പ്രണയം ❤️
എന്റെ പ്രണയം ❤️

എന്റെ പ്രണയം ❤️

പ്രണയം

തുടര്‍ക്കഥ

ബന്ധങ്ങള്‍

പാർട്ട്‌ 1️⃣ അപ്പുവേ.....മുറ്റത്തു കിടക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നായെടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാ പെണ്ണേ.... മഴയിപ്പോ പെയ്യും.... ആ തുണിയെങ്ങാനും നനഞ്ഞു പോയാ പറയാം ഞാൻ...... ... ...

4.9
(1.6L+)
8 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
53.3L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണംപാർട്ട്‌ 1️⃣ അപ്പുവേ.....മുറ്റത്തു കിടക്കുന്ന തുണിയെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നായെടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാ പെണ്ണേ.... മഴയിപ്പോ പെയ്യും.... ആ ...

4.9
(1.6L+)
8 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
53.3L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം

ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1

എന്റെ പ്രണയം ❤️

4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
03 ഡിസംബര്‍ 2021
2

എന്റെ പ്രണയം ❤️

4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
04 ഡിസംബര്‍ 2021
3

എന്റെ പ്രണയം ❤️

4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
06 ഡിസംബര്‍ 2021
4

എന്റെ പ്രണയം ❤️

4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
21 ഫെബ്രുവരി 2022
5

എന്റെ പ്രണയം ❤️

4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
22 ഫെബ്രുവരി 2022
6

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15

എന്റെ പ്രണയം ❤️

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ