Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
ഓമനപ്പക്ഷി
ഓമനപ്പക്ഷി

ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രണയകഥ.. നിങ്ങളോട് കുറെയധികം കഥകൾ പറയാനുണ്ട്.അതിലൊരു കുഞ്ഞു പ്രണയകഥ. ❤️ ...

4.9
(72.2K)
8 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
9.1L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

ഓമനപ്പക്ഷി : 1

17K+ 4.9 7 മിനിറ്റുകൾ
16 ഫെബ്രുവരി 2023
2.

ഓമനപ്പക്ഷി : 2

11K+ 4.9 9 മിനിറ്റുകൾ
17 ഫെബ്രുവരി 2023
3.

ഓമനപ്പക്ഷി : 3

9K+ 4.9 8 മിനിറ്റുകൾ
24 ഫെബ്രുവരി 2023
4.

ഓമനപ്പക്ഷി : 4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
5.

ഓമനപ്പക്ഷി : 5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
6.

ഓമനപ്പക്ഷി : 6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7.

ഓമനപ്പക്ഷി : 7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8.

ഓമനപ്പക്ഷി : 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9.

ഓമനപ്പക്ഷി : 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10.

ഓമനപ്പക്ഷി - 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11.

ഓമനപ്പക്ഷി - 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12.

ഓമനപ്പക്ഷി - 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13.

ഓമനപ്പക്ഷി - 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14.

ഓമനപ്പക്ഷി - 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15.

ഓമനപ്പക്ഷി - 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ