pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
പ്രണയ മഴവില്ല്
പ്രണയ മഴവില്ല്

പ്രണയ മഴവില്ല്

An investigational love story❣️

4.9
(74.2K)
15 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
2816626+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

പ്രണയ മഴവില്ല് 01

45K+ 4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
27 ഫെബ്രുവരി 2022
2.

പ്രണയ മഴവില്ല് 02

35K+ 4.8 6 മിനിറ്റുകൾ
01 മാര്‍ച്ച് 2022
3.

പ്രണയ മഴവില്ല് 03

32K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
03 മാര്‍ച്ച് 2022
4.

പ്രണയ മഴവില്ല് 04

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

പ്രണയ മഴവില്ല് 05

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

പ്രണയ മഴവില്ല് 06

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

പ്രണയ മഴവില്ല് 07

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

പ്രണയ മഴവില്ല് 08

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

പ്രണയ മഴവില്ല് 09

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

പ്രണയ മഴവില്ല് 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

പ്രണയ മഴവില്ല് 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

പ്രണയ മഴവില്ല് 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

പ്രണയ മഴവില്ല് 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

പ്രണയ മഴവില്ല് 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

പ്രണയ മഴവില്ല് 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

പ്രണയ മഴവില്ല് 16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

പ്രണയ മഴവില്ല് 17

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

പ്രണയം മഴവില്ല് 18

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

പ്രണയ മഴവില്ല് 19

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

പ്രണയ മഴവില്ല് 20

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked