pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
🦋💕പ്രണയം2💕🦋
🦋💕പ്രണയം2💕🦋

🦋💕പ്രണയം2💕🦋

ശൃംഗാരസാഹിത്യം

🔥Countdown starts 🔥 5🔥 4🔥 3🔥 2🔥 1🔥                   the war begins 🔥 അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൊണ്ട് ചാരി ഇരുന്നിടത്തു നിന്നു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ..... "" ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ...

4.9
(670.2K)
12 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
19237681+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

🦋💕പ്രണയം2💕🦋 Teaser 🔥

3L+ 4.8 1 മിനിറ്റ്
05 ജൂണ്‍ 2022
2.

പ്രണയം 2🔥1

2L+ 4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
05 നവംബര്‍ 2022
3.

പ്രണയം2🔥2

1L+ 4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
21 ഡിസംബര്‍ 2022
4.

പ്രണയം2🔥3

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

പ്രണയം2🔥4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

പ്രണയം2🔥5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

പ്രണയം2🔥6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

പ്രണയം2🔥7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

പ്രണയം2🔥8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

പ്രണയം2🔥9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

പ്രണയം2🔥10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

പ്രണയം 2🔥11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

പ്രണയം2🔥12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

പ്രണയം2🔥13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

പ്രണയം2🔥14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

പ്രണയം2🔥15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

പ്രണയം2🔥16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

പ്രണയം 2🔥17

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

പ്രണയം2🔥18

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

പ്രണയം2🔥19

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked