pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
രാവണപ്രിയ
രാവണപ്രിയ

ടി..റോഡിൽ എന്നതാടി ...ഒരാൾക്കൂട്ടം...ഗൗരി...അപർണയോട് ചോദിച്ചു... ആ...ആരെയോ...ആരോ...തല്ലുന്നുണ്ട്... അതു കാണാൻ നിൽക്കുന്നതാ...എല്ലാ എണ്ണവും...അപർണ പറഞ്ഞു... ആഹാ...തല്ലു കൊള്ളുന്നവൻ എങ്ങനെ യുണ്ട്.. ...

4.8
(2.6K)
2 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
211329+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

രാവണപ്രിയ

13K+ 4.8 2 മിനിറ്റുകൾ
20 ജൂലൈ 2021
2.

രാവണ പ്രിയ 2

11K+ 4.8 1 മിനിറ്റ്
31 ആഗസ്റ്റ്‌ 2021
3.

രാവണ പ്രിയ 3

12K+ 4.7 1 മിനിറ്റ്
05 സെപ്റ്റംബര്‍ 2021
4.

രാവണ പ്രിയ4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

രാവണ പ്രിയ 5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

രാവണ പ്രിയ 6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

രാവണ പ്രിയ 7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

രാവണപ്രിയ 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

രാവണപ്രിയ 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

രാവണ പ്രിയ 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

രാവണ പ്രിയ 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

രാവണ പ്രിയ 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

രാവണ പ്രിയ 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

രാവണ പ്രിയ 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

രാവണ പ്രിയ 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

രാവണപ്രിയ 16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

രാവണ പ്രിയ 17

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

രാവണ പ്രിയ 18

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

രാവണ പ്രിയ 19

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

രാവണ പ്രിയ 20 (അവസാന ഭാഗം)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked