pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
വേനൽമഴ...🍂💛
വേനൽമഴ...🍂💛

വേനൽമഴ...🍂💛

ബന്ധങ്ങള്‍

അലയുകയോ അലിയുകയോ. കലരുകയോ പടരുകയോ പ്രണയമിനിയും യാത്ര തുടരുകയോ. ഒഴുകുകയോ നിറയുകയോ ഹൃദയനദിയിൽ പ്രണയവർണ്ണം നിറയുകയോ.. ആദ്യനുരാഗത്തിൽ ആലോലമേൽകുമ്പോൾ ആഴ്ത്തിൽ പുല്കുവാൻ താളത്തിൽ മീട്ടുവാൻ എന്നിലൊരു ...

4.9
(39.6K)
6 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
1965777+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

വേനൽമഴ...🍂💛

41K+ 4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
27 ജനുവരി 2022
2.

വേനൽമഴ...🍂💛

31K+ 4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
29 ജനുവരി 2022
3.

വേനൽമഴ...🍂💛

29K+ 4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
31 ജനുവരി 2022
4.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

വേനൽമഴ...🍂💛

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked