pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )
🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )

🤺അടിയും🤜 🤛ഇടിയും⚔️വെട്ടും 🔪കുത്തുമായി ഒരു പ്രണയം 💘💘💘💘

4.9
(171.3K)
18 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
7279218+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘 (part 1)

1L+ 4.7 4 മിനിറ്റുകൾ
14 ഏപ്രില്‍ 2020
2.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 2)

79K+ 4.7 6 മിനിറ്റുകൾ
16 ഏപ്രില്‍ 2020
3.

🌠A  STAR🧚‍♀️ LOVE  STORY💘(part 3)

65K+ 4.7 7 മിനിറ്റുകൾ
17 ഏപ്രില്‍ 2020
4.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 4)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

🌠  A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 5)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 6)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘( part 7)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

🌠A STAR 🧚‍♀️ LOVE STORY 💘 (part  8)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 ( part 9)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

🌠  A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘 (part 10)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

🌠 A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘 (part 11)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘( part12)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘  (part13 )

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 14)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘( part 15)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

🌠 A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘(part 16)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

🌠 A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘(part 17)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 18)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY 💘( part 19)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘 ( part 20)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked