Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )
🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണ് )

നര്‍മം

പ്രണയം

സൗഹൃദം

🤺അടിയും🤜 🤛ഇടിയും⚔️വെട്ടും 🔪കുത്തുമായി ഒരു പ്രണയം 💘💘💘💘 ...

4.9
(1.6L+)
18 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
65.7L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം🤺അടിയും🤜 🤛ഇടിയും⚔️വെട്ടും 🔪കുത്തുമായി ഒരു പ്രണയം 💘💘💘💘 ...

4.9
(1.6L+)
18 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
65.7L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം

ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY 💘 (part 1)

4.7 4 മിനിറ്റുകൾ
14 ഏപ്രില്‍ 2020
2

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 2)

4.7 6 മിനിറ്റുകൾ
16 ഏപ്രില്‍ 2020
3

🌠A  STAR🧚‍♀️ LOVE  STORY💘(part 3)

4.7 7 മിനിറ്റുകൾ
17 ഏപ്രില്‍ 2020
4

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 4)

4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
18 ഏപ്രില്‍ 2020
5

🌠  A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 5)

4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
19 ഏപ്രില്‍ 2020
6

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 6)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘( part 7)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8

🌠A STAR 🧚‍♀️ LOVE STORY 💘 (part  8)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 ( part 9)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10

🌠  A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘 (part 10)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11

🌠 A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘 (part 11)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12

🌠A STAR🧚‍♀️ LOVE STORY💘( part12)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘  (part13 )

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14

A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘 (part 14)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15

🌠A STAR 🧚‍♀️LOVE STORY💘( part 15)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ