pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
ഡോക്ടർ ലൗ
ഡോക്ടർ ലൗ

യാദൃശ്ചികം ആയി ഒന്നികേണ്ടി വരുന്ന രണ്ട് വേക്തികൾ....നമ്മുടെ സുന്ദരി കുട്ടി നിഹയും കലിപ്പൻ ജീവയും.....അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒകെ തരണം ചെയ്ത് പ്രണയം എന്ന ...

4.8
(40.9K)
5 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
3188430+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

ഡോക്ടർ ലൗ 1

95K+ 4.6 3 മിനിറ്റുകൾ
30 ഒക്റ്റോബര്‍ 2019
2.

ഡോക്ടർ ലൗ 2

78K+ 4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
31 ഒക്റ്റോബര്‍ 2019
3.

ഡോക്ടർ ലൗ 3

72K+ 4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
02 നവംബര്‍ 2019
4.

ഡോക്ടർ ലൗ 4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

ഡോക്ടർ ലൗ 5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

ഡോക്ടർ ലൗ 6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

ഡോക്ടർ ലൗ 7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

ഡോക്ടർ ലൗ 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

ഡോക്ടർ ലൗ 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

ഡോക്ടർ ലൗ 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

ഡോക്ടർ ലൗ 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

ഡോക്ടർ ലൗ 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

ഡോക്ടർ ലൗ 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

ഡോക്ടർ ലൗ 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

ഡോക്ടർ ലൗ 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

ഡോക്ടർ ലൗ 16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

ഡോക്ടർ ലൗ 16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

ഡോക്ടർ ലൗ 17

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

ഡോക്ടർ ലൗ 18

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

ഡോക്ടർ ലൗ 19

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked