ഹോം
വിഭാഗങ്ങള്‍ എഴുതൂ
🍂ഹൃദ്യം🍂

🍂ഹൃദ്യം🍂

ജീവിതങ്ങള്‍പ്രണയംതുടര്‍ക്കഥ
♥️നിള♥️
4.9
9770 റേറ്റിംസ് & 2852 റിവ്യൂസ്
278504
6 മണിക്കൂറുകൾ
74 ഭാഗങ്ങള്‍
ദാ ...  ഈ നെയ്യപ്പം കൂടെ ... ശാന്തേച്ചി .... ശാലിനി നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പാത്രം ശാന്തയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടി.  അവരത് വാങ്ങി വെളുത്ത ഗ്ലാസ്‌ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ല ശാലിനി ... ഈ ...
278504
6 മണിക്കൂറുകൾ
ഭാഗങ്ങള്‍
ദാ ...  ഈ നെയ്യപ്പം കൂടെ ... ശാന്തേച്ചി .... ശാലിനി നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പാത്രം ശാന്തയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടി.  അവരത് വാങ്ങി വെളുത്ത ഗ്ലാസ്‌ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ല ശാലിനി ... ഈ ...
രചയിതാവിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. രചനകളുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തേ വായിക്കാനുള്ള ആക്സസും, സൂപ്പർഫാൻ ബാഡ്ജും മറ്റും നേടൂ.

അദ്ധ്യായം

6
🍂ഹൃദ്യം -6🍂
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7
🍂ഹൃദ്യം -7🍂
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8
🍂ഹൃദ്യം -8🍂
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9
🍂ഹൃദ്യം -9🍂
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10
🍂ഹൃദ്യം -10🍂
ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ