pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
മിഴികൾക്കപ്പുറം
മിഴികൾക്കപ്പുറം

മിഴികൾക്കപ്പുറം

അലാറം അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പാർവ്വതി പുതപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നും കൈ മാത്രം പുറത്തേക്കിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു. അഞ്ചു മണിയ്ക്ക് അടിച്ച അലാറം ഓഫ് ചെയ്തു കൊണ്ട് അവൾ വീണ്ടും മിഴികൾ പൂട്ടി ചുരുണ്ട് കൂടി ...

4.9
(224.0K)
12 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
3658386+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 01

48K+ 4.8 5 മിനിറ്റുകൾ
23 മാര്‍ച്ച് 2023
2.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 02

36K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
24 മാര്‍ച്ച് 2023
3.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 03

33K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
26 മാര്‍ച്ച് 2023
4.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 04

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 05

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 06

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 07

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 08

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 09

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

മിഴികൾക്കപ്പുറം - 15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked