Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )
👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )

🤺അടിയും 😤വഴക്കും 🤬പിണക്കവും 😘ഇണക്കവും ആയി ഒരു പ്രണയകഥ 💞

4.9
(2.7L)
23 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
64.1L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞

64K+ 4.8 6 മിനിറ്റുകൾ
17 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
2.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞

51K+ 4.9 12 മിനിറ്റുകൾ
19 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
3.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 3)

46K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
21 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
4.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 4)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
5.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 5)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
6.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 6)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 7)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 8)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 9)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 10)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 11)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 12)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 13)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 14)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 15)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ