pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )
👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞(ഇതൊരു ക്ലിഷേ സ്റ്റോറി ആണേ😁 )

🤺അടിയും 😤വഴക്കും 🤬പിണക്കവും 😘ഇണക്കവും ആയി ഒരു പ്രണയകഥ 💞

4.9
(278.9K)
23 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
7037342+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞

71K+ 4.8 6 മിനിറ്റുകൾ
17 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
2.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞

56K+ 4.9 12 മിനിറ്റുകൾ
19 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
3.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 3)

51K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
21 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
4.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 4)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 5)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 6)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 7)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 8)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

👸ഒരു kidnapping🎭 അപാരത💞 (part 9)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 10)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 11)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 12)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 13)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 14)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 15)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 16)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 17)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 18)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 19)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

👸ഒരു kidnapping 🎭 അപാരത💞( part 20)

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked