Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚
💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚

സ്ത്രീ

തുടര്‍ക്കഥ

കുടുംബം

"അമ്മേ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്വർണ്ണവും ഞാൻ അമ്മക്കി കൊണ്ടു തരും......." "നാനും............." കെ.ജി.എഫിലെ മാസ് ഡയലോഗ് സീൻ കാണുമ്പോളാണ് കുഞ്ഞൻ തന്റെ അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ... ...

4.9
(4.2K+)
3 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
1.3L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം"അമ്മേ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്വർണ്ണവും ഞാൻ അമ്മക്കി കൊണ്ടു തരും......." "നാനും............." കെ.ജി.എഫിലെ മാസ് ഡയലോഗ് സീൻ കാണുമ്പോളാണ് കുഞ്ഞൻ തന്റെ അമ ...

4.9
(4.2K+)
3 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
1.3L+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം

ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 PROMO

4.9 1 മിനിറ്റ്
15 ഡിസംബര്‍ 2022
2

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 1

4.8 2 മിനിറ്റുകൾ
17 ഡിസംബര്‍ 2022
3

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 2

4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
18 ഡിസംബര്‍ 2022
4

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 3

4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
22 ഡിസംബര്‍ 2022
5

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 4

4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
26 ഡിസംബര്‍ 2022
6

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15

💚❤️പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ❤️💚 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ