pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
Pratilipi Logo
വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.
വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.

അഞ്ചുമണിയുടെ അലാറം കേട്ടാണ് സിസ്റ്റർ സാറ കണ്ണുകൾ തുറന്നത്. ഒരു നിമിഷം കൂടി കിടന്നുകൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരച്ചു കൊണ്ട് മൗനമായ പ്രാർഥനയോടെ എണീറ്റു. ബെഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ജനാലകളിലൊന്ന് തുറന്നപ്പോൾ ...

4.9
(10.3K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
289508+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
library ലൈബ്രറി
download ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ 1

11K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
31 ഡിസംബര്‍ 2021
2.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ 2

8K+ 4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
02 ജനുവരി 2022
3.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ .3

8K+ 4.9 4 മിനിറ്റുകൾ
06 ജനുവരി 2022
4.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ .4

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
5.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ .5

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
6.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ .6

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
7.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.7

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
8.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 8

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
9.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 9

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
10.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 10

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
11.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.11

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
12.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 12

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
13.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ 13

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
14.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 14

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
15.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.15

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
16.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.16

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
17.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.17.

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
18.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 18

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
19.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ. 19

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked
20.

വേനലിൽ പെയ്ത മഴത്തുള്ളികൾ.

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
locked