Pratilipi Logo
pratilipi-logo പ്രതിലിപി
മലയാളം
പ്രണയം
പ്രണയം

part   1 കണ്ടവന്റെ അടുക്കളയില്‍ അവരുടെ ആട്ടും കൊണ്ട് ഈ ആയുസ്സ് മുഴുവന്‍ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവൾ. ഒരു കുഞ്ഞുമായി ആരും ആശ്രയയത്തിനില്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളാല്‍ തല ...

4.7
(5.7L)
13 മണിക്കൂറുകൾ
വായനാ സമയം
9+
വായനക്കാരുടെ എണ്ണം
ലൈബ്രറി
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

Chapters

1.

പ്രണയം❤🌹

8L+ 4.5 6 മിനിറ്റുകൾ
10 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
2.

പ്രണയം ❤🌹

6L+ 4.5 6 മിനിറ്റുകൾ
14 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
3.

പ്രണയം ❤🌹

6L+ 4.5 6 മിനിറ്റുകൾ
16 ഒക്റ്റോബര്‍ 2021
4.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
5.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
6.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
7.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
8.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
9.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
10.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
11.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
12.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
13.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
14.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ
15.

പ്രണയം ❤🌹

ഈ ഭാഗം വായിക്കാനായി ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ